Bli nätverkare

Projektets grundidé är att ALLA via vår hemsida både skall kunna GE och FÅ information om vad som händer i vårt närområde när det gäller stölder, inbrott och övrig  brottslighet. Vi vill även ge information om bra och lyckade brottsförebyggande insatser som gjorts av enskilda eller tillsammans med andra i vårt närområde. Vi vill engagera flera till att agera mera.

Vad får du mer som nätverkare privat / företag ?

Som Nätverkare får du skylten VI OBSERVERAR OCH INFORMERAR VARANDRA uppsatt på din fastighet. Budskapet har en stark brottsförebyggande effekt då det är en tydlig signal om att ni/vi har tagit ställning för att bevaka och hjälpa varandra om något känns fel i närområdet. Ett aktivt nätverk med ett antal nätverkare som håller ögon och öron öppna och som ser om något avviker från det normala i grannskapet. ALLA kan tipsa oss om de ser något som känns fel vid din  bostad.

 • Dygnet runt kan alla som observerar något vid er fastighet lämna tips och info till oss och vi informerar er och vid behov Polisen om vad som observerats.
 • Skylten är en källa till trygghet för er och människor i närområdet och en motsvarande källa till osäkerhet för en eventuell tjuv som söker efter ett lämpligt område eller objekt att göra inbrott/stöld eller annat brott emot. Tjuven vet aldrig vem eller vilka som observerar honom eller vilka som informerar och agerar.
 • Vår förhoppning är att en stark VI-känsla kommer att finnas hos övriga nätverkare och andra som sympatiserar med arbetet i nätverket.
 • Ni får tillgång till support som innebär att ni kan få enklare rådgivning i frågor om säkerhet och trygghet. Vid större uppdrag debiteras arvode.

Som nätverkare privat får du även en personlig utvald information som berör tex din ort, kvarter eller annan intressegrupp. Urvalet kan vara rent geografiskt eller bero på den kunskap eller engagemang som du har inom något speciellt område. Det kan även finnas tillfällen då vi ber dig att vara särskilt uppmärksam i något sammanhang och då är vi extra angelägna att få information från dig om du observerar något av vikt. Årsavgift nätverkare Privat 500 kr.

 

Nätverkare företag

Skylten VI OBSERVERAR OCH INFORMERAR VARANDRA och en riktad selektiv information till ert företag ingår som grund i nätverkare företag.

 • Vi utser tillsammans med er en person i ert företag som blir vår kontaktperson. All kommunikation mellan oss går via denne kontaktperson.
 • All information från oss är att betrakta som intern säkerhetsinformation till er och skall hanteras internt i ert företag. För att nå den optimala effekten av vårt samarbete är det viktigt att ni från företaget informerar oss om händelser och iakttagelser som ni själva eller ert bevakningsföretag gör vid er anläggning och som kan påverka säkerheten och tryggheten i närområdet. Även ”små” händelser/observationer kan vara viktiga pusselbitar i ett större sammanhang.
 • Vi kommer att vara på tåspetsarna när det gäller att bevaka ert företags intressen. All information och tips som når oss som på något sätt kan beröra er verksamhet informerar vi er om snarast möjligt. Här är viktig information ”färskvara” och vår ambition är alltid att kommunicera färskvara och inte någon ”frystorkad” variant.
 • Utöver ovanstående som ingår som grund i nätverkare företag kan vi erbjuda er tilläggstjänster inom rådgivning säkerhet. Vi kan vara ert bollplank i säkerhetsfrågor och medverka i utvalda möten eller hjälpa er när tillfälliga problem uppstår.
 • Som Nätverkare Företag ger vi varandra ett personligt förtroende och vi i VaraSäker kommer att göra vårt yttersta för att bevaka edra intressen och ge er en personlig service. En viktig förutsättning för samarbetet är att den information som ni får av oss i förtroende inte får vidarebefodras, publiceras eller på annat spridas till tredje person utan vårt medgivande. Vi lämnar inte ut information  som kan skada ert företags intressen.
 • Vi bedriver inte bevakningsverksamhet och konkurrerar inte med det bevakningsföretag som ni eventuellt anlitar. Vi åtar oss tex inte larmutryckning / rondering. Vi ser unika möjligheter i att komplettera de eventuella minuter per dygn som väktare ronderar vid ert företag med allmänhetens möjlighet att hålla ”tusen ögon öppna” i närområdet, och att kunna lämna information om sina iakttagelser till oss. Detta skapar nya unika möjligheter för oss att sammanställa informationer/tips om vad som händer på Varaslätten och i grannkommuner. Olika orter och branscher drabbas av vågor av brott och att snabbt kunna reagera och ”slå larm” kan vara en nyckel i det brottsförebyggande säkerhetsarbetet.
 • Med ett större antal nätverkare bakom oss kan vi företräda och representera mångas talan både med varandra, i samarbetet med polisen och i samtal med våra lokala politiker och beslutsfattare. Att mer än hälften av alla vardagsbrott inte kommer till polisens kännedom är oerhört negativt och det innebär även att många brottsoffer tror att man är ensamma om att ha drabbats. Kan vi öka kunskapen om vardagsbrotten i området och vara ett nav/forum för ett ökat engagemang hos både företag och allmänhet kan vi tillsammans förändra den allmänna säkerheten / tryggheten på Varaslätten.
 • Vi vill engagera flera till att agera mera i brottsförebyggande lokalt arbete. Det är fler människor ute i arbete och andra legala ärenden under dygnets mörka timmar än vad man tror. Nu kan ALLA dygnet runt tipsa oss om observationer som känns fel i närområdet och vi informerar er och polisen vid behov. Årsavgift Nätverkare Företag från 3000 kr exkl moms