Om VaraSäker

Historik

Företaget bildades 2007 och ägs och drivs av Kenneth Hjelm i Vara som har drygt 30 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete inom bevaknings och säkerhetsbranschen. Det egna auktoriserade bevakningsföretaget Detective (Bevakning) drevs från 1989 till 2006 i primärt skaraborgs och älvsborgs län med Vara som utgångspunkt. Detective var 1989 det första bevakningsföretaget som blev auktoriserat med säte i skaraborgs län. Historiskt sett finns det alltså en tradition att försvara när det gäller att vara en pionjär inom brottsförebyggande arbete och säkerhet/trygghet i närområdet. Förutom lång erfarenhet har Kenneth genomgått företagsuniversitets diplomerade säkerhetschefsutbildning och är medlem i SecNet som är ett nätverk av personer inom säkerhetsbranschen som genomgått denna utbildning.

 

Hemsidan

– Vårt mål är att hemsidan skall vara ett nav och en plattform för vårt brottsförebyggande arbete som leder till ökad trygghet och säkerhet för alla i närområdet.

I vår offentliga/öppna facebook sida INFO FRÅN VARASÄKER lägger vi ut info av allmän karaktär medan vi delar selektiv info med våra Nätverkare och användare av diesel dye blå diesel i våra slutna grupper.

VARA I SÄKER SAMVERKAN är vårt lokala Brottsförebyggande Nätverk av Säkerhet och Trygghet för Alla.

DIESELNÄTET är vårt Brottsförebyggande nätverk där vi tillsammans med våra Nätverkare aktivt vill arbeta mot dieselstölder.

Lokalt Efterlyst är vår offentliga / öppna facebook sida där vi lägger ut efterlysningar och alla fritt kan efterlysa stulna objekt med bild mm.

Diesel Dye Blå Diesel är vårt stöldskyddsmedel för diesel som VaraSäker  säljer med ensamrätt i Sverige för Fuel Theft Solution Ltd England.

Verksamhet

– Vi arbetar med att du skall Vara Säker i ditt arbete, i ditt boende och i samhället för övrigt i ditt närområde.
– Vi erbjuder rådgivning och medverkan i brottsförebyggande arbete med tyngdpunkt på säkerhets, trygghets och bevakningsfrågor.
– Vi erbjuder oss att vara ert företags externa bollplank och säkerhetsrådgivare.
– Vi är neutrala och fristående i vårt förhållande till olika leverantörer och aktörer på säkerhets och bevakningsmarknaden.
– Vid misstanke om brott i företag eller organisation, internt eller externt, hjälper vi er med rätt åtgärder. Allt från inledande genomgång, kartläggning, eventuella spaningsinsatser, dokumentation och polisanmälan. Ett bra faktaunderlag är alltid en fördel i samband med första kontakten med polisen vid en anmälan om brott.
– Stulna objekt efterlyses med bild på vår hemsida under Lokalt Efterlyst.
– Vi utför spanings och detektivuppdrag.
– Vi driver VARA I SÄKER SAMVERKAN. Ett Brottsförebyggande Nätverk av Säkerhet och Trygghet för Alla.Vi samverkar här lokalt med ca 100 företag och deras anställda.
– VI OBSERVERAR OCH INFORMERAR VARANDRA är ledorden i projektet VARA I SÄKER SAMVERKAN . Utifrån vår erfarenhet försöker vi förena det bästa från bevakningsarbete, grannsamverkan och övrigt säkerhetsarbete i samhället under drygt 30 års tid. Med ett starkt fokus på lokal förankring presenterar vi vårt koncept för brottsförebyggande arbete där vi vill skapa en möjlighet för näringslivet, övriga organisationer och allmänheten att aktivt samverka i ett lokalt brottsförebyggande arbete där vi sätter vardagsbrotten i centrum. Självklart är ett bra samarbete med Polisen en hörnsten i denna samverkan.

Vi tror att ni har vissa funderingar/pusselbitar som ni kan dela med oss och som vi kan sätta in i vårt lite större pussel och där vi kan dela vidare till polisen och få vara intressanta delar av deras stora pussel. Det är Nätverksarbete enligt vår vision.

Vi har dock ingen ambition att vara istället för polisen. Däremot har vi ofta  fått förmedla kontakt med polisen.